دادستان کل قرقیزستان به حبس خانگی محکوم شد

دادستان کل قرقیزستان به حبس خانگی محکوم شد
دادگاه ناحیه یک می شهر بشکیک حکم سابق دادستان کل قرقیزستان ایده سلین‌آوارا به حبس خانگی تعویض و از بازداشت آزاد کرد.
 به گفته خواهر سلین‌آوا- چناره توردلی‌آوا، قرار دادگاه در این زمینه 15 آگوست سال جاری صادر شده است.
 به اطلاع خدمات مطبوعاتی وزارت کشور قرقیزستان، سلین‌آوارا 15 آگوست برای بازپرسی از بازداشتگاه به خدمات تفتیشاتی وزارت برده‌اند و او آنجا گفته است که آماده است با مفتشان همکاری کند و بنابر این، حکم بازداشت وی به حبس خانگی تغییر داده شد.
علیه سلین‌آوا بر اساس بند «رشوه‌خواری» و بیانات داده استان مخصوص پیشین پرونده باز کرده‌اند.
 ایده سلین‌آوا 3 ژوئن در دایره پرونده آزادسازی مجرم معروف عزیز بتوکه‌یف برای بازپرسی به شعبه پلیس دعوت شد. در جریان بازپرسی ا را با دادستان پیشین نظامی میرم‌بیک اکمتلی‌یف و معاون پیشین دادستان کل این کشور لودمیلا عثمان‌آوا روبرو کردند. در نتیجه تصمیم گرفته شد که سلین‌آوارا بازداشت کنند.
سال 2013 دادگاه شهر نارین قرقیزستان بر اساس تشخیص پزشگان قرار قبل از موعد آزاد کردن عزیز بتوکه‌یف‌را تایید کرد. بتوکه‌یف همان روز آزادشوی‌اش از بشکیک به روسیه پرواز کرد. این حادثه بحث گسترده‌ای‌را به میان آورد.
قبلاً سلین‌آوا در صحبت با رسانه‌ها گفت، از آزاد شدن بتوکه‌یف زمانی اطلاع پیدا کرد که او از قرقیزستان بیرون رفته بود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий