آیا مفتیات به مسجد جدید کوچ می‌کند؟

آیا مفتیات به مسجد جدید کوچ می‌کند؟
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سعیدمکرم عبدالقادرزاده گفت که هنوز در مورد کوچ کردن مفتیات و مسجد مرکزی به بنای جدید مطرح نشده است.
 به گفته مفتی تاجیکستان هنوز آنها فعالیت خودرا در مسجد مرکزی شهر دوشنبه ادامه‌ می‌دهند و باری هم با مسئولین در مورد کوچ کردن حرف نزده است.
 “ساختمان مسجد نو قریب که به اتمام رسید و انشاءلله روزهای نزدیک آن به استفاده داده خواهد شد. اما در مورد تخریب مسجد ما هنوز حرفی نیست. شاید هر دو مسجد برابر فعالیت می‌کنند و شاید یکی تخریب می‌شود، من اطلاع ندارم”-گفت او.
 یادآور می‌شویم، حکومت کشور با مبلغ‌گذاری کشور قطر در محله لوچاب شهر دوشنبه مسجد جدید بنیاد می‌کند و شایعاتی موجود است که مسجد مرکزی کشور با مفتیات به آن کوچ داده خواهند شد.
مسجد مرکزی شهر دوشنبه تخریب شده به جای آن باغ 30 سالگی استقلالیت بنیاد خواهد شد.  

Комментарии (0)

Оставить комментарий