دولت سهام “سنگتود”را خریداری می‌کند

دولت سهام “سنگتود”را خریداری می‌کند
دولت تاجیکستان از اهالی کشور به مقدار بیش از 1 میلیون سامانی سهام جمعیت سهامی “سنگتوده”را خریداری کرده است.
 سراج‌الدین اکرامی، رئیس “امانت‌بانک” طی نشست مطبوعاتی در روز 23 ژوئن گفت، در سال 1996 به مقدار 97 هزار عدد سهام نیروگاه “سنگتوده” به معاملات برآورده شده و ارزش هر عدد آن 3 هزار روبل آن زمان یا 10 دلار آمریکایی‌را تشکیل می‌دهد.
حکومت تاجیکستان 1 عدد سهام‌را به بهای 10 دلار یا 94 سامانی از مردم کشور خریداری می‌کند.
 روند خریداری سهام نیروگاه “سنگتوده” از اهالی 31 می سال جاری آغاز شده و تا 31 دسامبر سال 2021 ادامه‌ خواهد یافت. حکومت تاجیکستان به این منظور 10 میلیون سامانی اختصاص داده است.
ساختمان نیروگاه “سنگتوده-1” در سال 2005 با شرکت سرمایه روسیه آغاز و در ماه ژوئن سال 2008 اگریگات یکم آن مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
 فعلاً 75 درصد سهام این نیروگاه‌را روسیه و 25 درصد آن‌را تاجیکستان در اختیار دارند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий