داماد رئیس جمهور ازبکستان جریمه شد

داماد رئیس جمهور ازبکستان جریمه شد
ریاست بی‌خطری حرکت در راه‌های شهر تاشکند ازبکستان روز 19 ژوئن آتبیک عمراف، داماد رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف‌را برای با سرعت بلند رانندگی کردن جریمه کرد.
 در این باره خود عمراف در صفحه instagram اطلاع داده است. وی همزمان رسید جریمه‌را به میزان حدود 200 دلار نشر کرد.
 رسانه‌ها نوار با سرعت 200 کم/ساعت رانندگی کردن اورا نشر کردند. آتبیک عمراف با این سرعات با ماشین نوع tesla در یکی از کوچه‌های شهر تاشکند رانندگی کرده است.
«همة جریمه‌ها امروز پرداخت شدند. همه در پیش قانون برابرند! با استفاده از فرصت، به همه رسانه‌های داخلی و خارجی اظهار سپاس می‌کنم»، -نوشته است آتبیک عمراف.

Комментарии (0)

Оставить комментарий