بیانیه مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان

بیانیه مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان
مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که ساعت 14:55 روز 8 ژوئیه سال 2021، چهار مرزبان قرقیزستان به طور غیرقانونی مرز دولتی جمهوری تاجیکستان را در منطقه روزراووت، واقع در ناحیه دواشتیچ استان سغد عبور کردند.
نظامیان قرقیزستان ملبس به ترکیبی از لباس غیرنظامی و نظامی، مجهز به سلاح بودند. آنها قصد داشتند 9 اسب را از ناحیه دواشتیچ تاجیکستان به خاک جمهوری قرقیزستان قاچاق کنند.
مرزبانان قرقیزستان بر خلاف دستور مرزبانان تاجیکستان برای عبور از مرزهای دولتی، به سمت مرزبانان تاجیکی تیراندازی کردند. در تیراندازی تلافی جویانه دو مرزبان قرقیزستان زخمی شدند.
مقامات هر دو کشور برای تحقیق در محل حادثه حضور دارند.


NIAT "KHOVAR"​​​

Комментарии (0)

Оставить комментарий