بیانیه نتیجه جلسه نهادهای ویژه ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان

بیانیه نتیجه جلسه نهادهای ویژه ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان
اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه، نشست نهاد های ویژه ایران، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد.

طرفها به پیچیدگی اوضاع در افغانستان اشاره کردند، جای که اقدامات تروریستی و دیگر اقدامات خشونت آمیز همچنان ادامه دارد و تلفات انسانی زیادی در پی دارد.

گرایش به مشارکت نمایندگان جوانان از ملیت های مختلف در سازمان های تروریستی بین المللی، به دلیل پیچیدگی فرآیندهای است که در کشور در حال انجام است.

فعالیت های سازمان های تروریستی بین المللی تهدیدی برای موجودیت دولتداری در افغانستان است.

شرکت کنندگان نشست به اهمیت و ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر با در نظر گرفتن منافع همه گروه های قومی، اجتماعی و اعترافی تاکید کردند.

برای حل اوضاع افغانستان استفاده از بسترهای سازمان های بین المللی که اعضای آن شرکت کنندگان این نشست هستند، ضروری است.

شرکت کنندگان این نشست از سازمان های بین المللی و کشورهای علاقمند دعوت کردند که برای حل مشکل افغانستان رویکردی یکپارچه ایجاد کنند، از تلاش های که با هدف برقراری نظم و قانون در این کشور، ایجاد یک دولت فراگیر، جلوگیری از تشدید تنش و خشونت جلوگیری می کند و مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی حمایت کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий