امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: بی توجهی به سرنوشت افغانستان منجر به افزایش خشونت، فاجعه انسانی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان خواهد شد

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: بی توجهی به سرنوشت افغانستان منجر به افزایش خشونت، فاجعه انسانی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان خواهد شد
دوشنبه، 08.09.2021. /”خاور”/. بنیانکذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان گفتند: بی توجهی به سرنوشت افغانستان منجر به افزایش خشونت، وخیم شدن زندگی مردم آن، شروع جنگ داخلی اجباری با مقیاس دهه 1990 یک فاجعه انسانی، ادامه کشور به عنوان مرکز تروریسم بین المللی شده و باعث اختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان می شود.
به گزارش “خاور”، امروز امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود به مناسبت 30-مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان افزودند: من نظرات خود را در مورد وضعیت کشور همسایه و دوست ما – جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 22 ژوئیه سال جاری به تفصیل بیان کردم. مشاهدات و تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که در یک ماه گذشته، متاسفانه وضعیت در این کشور حتی پیچیده تر و مرگبارتر شده است و نگرانی های جدی را در منطقه و جهان ایجاد کرده است.

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کردند که مردم این کشور که بیش از چهل سال است در شرایط جنگ و بی ثباتی زندگی می کنند، اخیرا حتی با چالش های امنیتی و اجتماعی بیشتری روبرو شده اند.
امامعلی رحمان افزودند: در این زمینه، من یکبار دیگر به شما یادآوری می کنم که مردم افغانستان با سابقه، تمدن و فرهنگ هزاره خود در چنین وضعیت غم انگیزی مقصر نیستند. ناامنی و بدبختی که بر مردم این کشور باستانی وارد شد، نتیجه مداخله خارجی، یعنی فعالیت ذی نفعان منطقه و جهان است که امروز نیز ادامه دارد. بنابراین، من موضع تاجیکستان در مورد وضعیت افغانستان را مجددا تاکید می کنم که ما جانبدار تامین اسرع صلح و امنیت در این کشور همسایه، دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل یک دولت همه شمول و در نظر گرفتن منافع همه مردم و ملت های آن، احترام و رعایت حقوق شهروندان در چارچوب معیارهای مورد پذیرش جامعه جهانی و نقش کلیدی سازمان ملل در ترویج این روند هستیم.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان افزودند: من همچنین می خواهم بر نکته مهم دیگری تاکید کنم که جامعه جهانی، از جمله کشورهای مربوطه، حق اخلاقی ندارد که مردم افغانستان را با مشکلات موجود تنها بگذارد.
زیرا من یکبار دیگر به شما یادآوری می کنم که شرایط سخت و فاجعه بار در این کشور به دلیل تقصیر ساکنان آن ایجاد نشده است.
من از اینکه همه نهادهای بین المللی حقوق بشر سکوت کرده اند و هیچ گونه ابتکاری برای حمایت از حقوق مردم افغانستان انجام نداده اند، شوکه شده ام.
پیشوای ملت گفتند که وضعیت افغانستان تاثیر منفی مستقیم بر کشورهای آسیای میانه دارد، زیرا بارها گفته ام که امنیت منطقه ما قبل از هر چیز به وضعیت این کشور همسایه بستگی دارد.
در این زمینه، می خواهم به شما یادآوری کنم که در بیست سال گذشته، من بارها از تریبون سازمان های بین المللی و دیگر مجامع بین المللی با جامعه جهانی سخنرانی کرده و تاکید کرده ام که هیچ راه حل نظامی برای مشکل افغانستان وجود ندارد و آن باید از طریق مذاکره حل شود.
با این حال، جامعه بین المللی، از جمله ذی نفعان مربوطه، نسبت به حل این مسئله بی تفاوت بوده است.
در نتیجه، مشکلات افغانستان به حدی رسیده است که امروز کل بشریت، به ویژه تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه، به طور جدی نگران هستند.
در این راستا، من از این فرصت استفاده می کنم و بار دیگر از همه سازمان های بین المللی، کشورهای منطقه و جهان می خواهم تا اقدامات فوری و جمعی را برای رسیدگی به مشکلات این کشور و تشکیل دولت آشتی ملی، تحت پوشش منافع همه اقوام و ملتهای که در افغانستان زندگی می کنند، انجام دهند.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان  گفتند که ارائه کمک های بشردوستانه به مردم این کشور یکی از ضروری ترین اقدامات است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий