دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از مورد پیگرد قانونی قرار داشتن یک کلاهبردار خبر داد

دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از مورد پیگرد قانونی قرار داشتن یک کلاهبردار خبر داد
دوشنبه، 15.10.2020 /”خاور”/. دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از مورد پیگرد قانونی قرار داشتن کلاهبردار محمداقبال صدرالدین اف خبر داد.
به گزارش “خاور” به نقل از مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان، محمداقبال صدورالدین اف با اعمال کلاهبرداری 430 هزار دلار آمریکا را اختلاس کرده و خسارت اقتصادی قابل توجهی به شهروندان وارد کرده است.

شهروندان جمهوری تاجیکستان کبوت اف نعمت الله بدرالدینآویچ، خال اف سیاوش امامقلآویچ و قیوم اف ناصح الدین شریفآویچ شکایتی علیه اعمال کلاهبرداری شهروند جمهوری تاجیکستان صدورالدین اف محمداقبال قلندرآویچ متولد 15 مه سال 1978، ساکن شهر باختر استان ختلان انجام دادند.

بررسی های انجام شده نشان داد که صدورالدین اف محمداقبال قلندرآویچ  با حضور شاهدان شهروندان جمهوری تاجیکستان دوران اف، ارکین اف و شهروند جمهوری قرقیزستان شیرمت اف در ماه مه سال  2010 در شهر دبی امارات متحده عربی، با کلاهبرداری و با نقل روایاتی از قرآن و احادیث از پیامبر اسلام، از شهروندان جمهوری تاجیکستان کبوت اف نعمت الله بدرالدینآویچ در حجم 130 هزار  دلار، از خال اف سیاوش امامقلآویچ  در حجم 120 هزار دلار آمریکا و از قیوم اف ناصح الدین شریفآویچ در حجم 180 هزار دلار (در مجموع 430 هزار دلار آمریکا) اخذ کرده، قول داده است كه ماهیانه 10 تا 12 درصد از مبلغی را كه از آنها سود می بردارد، به آنها می دهد. برای به دست آوردن اعتماد صدورالدین اف محمداقبال قلندرآویچ در دو ماه اول 5-6 درصد  از مبلغ را به آنها پرداخت کرده، پس از دو ماه در نوامبر سال 2010 از دبی امارات متحده عربی به بیشکک و از آنجا به مکان فعلی خود اروپا فرار می کند و به دروغ ادعای ورشکستگی می کند.

با توجه به اینکه اقدامات صدورالدین اف محمداقبال قلندرآویچ دارای عناصر جرمی است که طبق ماده 247 قسمت 4 (کلاهبرداری با خسارت زیاد) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان، پرونده کیفری علیه وی تشکیل شده و تحقیقات رسمی در حال انجام است. این پرونده در دست بررسی قرار دارد.

دادستانی تاجیکستان با احترام از شهروندان می خواهد در صورت مورد کلاهبرداری قرار گرفتن و آسیب دیدن توسط صدورالدین اف محمداقبال قلندرآویچ آنها می توانند به دادستانی کل جمهوری تاجیکستان مراجعه کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий