در افغانستان باز یک روزنامه‌نگار کُشته شد

در افغانستان باز یک روزنامه‌نگار کُشته شد
در ولایت پکتیا، در شرق افغانستان نادرشاه صاحب‌زاده، خبرنگار رادیو محلی کُشته شد.
 محمد هوسمند، کارمند پلیس ولایت پکتیا به خبرنگاران گفته است، هنوز روشن نیست که قتل ژورنالیست به فعالیت کسبی‌اش ربط دارد یا نه.
 همچنین، تا حال هیچ گروهی در افغانستان مسئولیت این قتل‌را به عهده نگرفته است.
 ولی معمولاً در افغانستان جنبش طالبان و گروه تروریستی “دولت اسلامی” زود بزود خبرنگاران‌را مورد حمله قرار می‌دهند.
به گزارش سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق ژورنالستان، افغانستان برای خبرنگاران کشور خطرناک محسوب می‌شود.
 طبق اطلاع این سازمانها، در سال گذشته در سراسر جهان 13 خبرنگار هنگام اجرای وظیفه کسبی کُشته شده‌اند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий