گردهمایی‌های نو در قزاقستان

گردهمایی‌های نو در قزاقستان
6 ژوئن سال جاری در شهرهای آلماتی، نورسلطان، آقتپه و چمکینت کشور قزاقستان مخالفان گردهمایی تشکیل کردند و پلیس تعدادی از آنهارا بازداشت نموده است.
 شاهدان از بازداشت دهها نفر  در این شهرها خبر می‌دهند. دو ساکن شهر آلماتی-آتکرخان ملکیبایف 60 ساله و خان‌زاده رمقول 65 ساله با اتهام شرکت در این گردهمایی‌ها مجازات شده‌اند. دادگاه یکی‌را به 15 روز بازداشت و دومی‌را جریمه کرده است.
به اطلاع منابع، تنها در شهر آلماتی حدود 100 نفر بازداشت شده‌اند. مقامات تا کنون بازداشت‌های آخررا شرح نداده‌اند.
 روز 6 ژوئن در شهر نورسلطان حدود 70 نفر دیگر بازداشت شدند. در شهرهای چمکینت، قرغنده و آرال نیز گردهمایی‌ها برگزار شده و دهها نفر بازداشته شده‌اند.
 گردهمایی‌ها در قزاقستان به ابتکار حزب ممنوع “انتخاب دموکراتیک قزاقستان” صورت گرفته و گفته می‌شود در پس این همه نارضایتی‌ها آقای مختار ابلیزاف، تاجر معروف قرار دارد که از سال 2009 در خارج از قزاقستان زندگی می‌کند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий