آتمبایف: عمر این حکومت کوتاه است

آتمبایف: عمر این حکومت کوتاه است
الماسبیک آتمبایف، رئیس جمهور سابق قرقیزستان طی راهپیمایی هوادارانش اعلام کرده که در اسرع وقت حکومت کنونی در این کشور سقوط خواهد کرد.
 وی این ادعارا رد کرده که “آتمبایف بر خاطر به دست آوردن قدرت مردم‌را جمع می‌کند”.
 آتمبایف گفته است از عمر حکومت فعلی قرقیزستان دو یا سه ماه باقی مانده و تا پاییز از بین خواهد رفت.
 “اما من برای رسیدن به قدرت تلاش نمی‌کنم، برایم بهتر است که در زادگاهم کایتاش استراحت کرده، از فعالیت حکومت، پریزدنت و پارلمان انتقاد بکنم”-گفته است وی.
 27 ژوئن سال جاری پارلمان قرقیزستان مصونیت الماسبیک آتمبایف به عنوان پریزدنت سابق‌را لغو کرده و برای نهادهای حفظ حقوق امکان فراهم آورد که علیه او پرونده باز کنند.
دادستانی کل قرقیزستان گفته است که الماسبیک آتمبایف در زمان پریزدنتی‌اش به جنایات سنگین دست زده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий