متیو کاوچیچ از “ریال” به “چلسی” گذشت

متیو کاوچیچ از “ریال” به “چلسی” گذشت
نیمه‌حمایتگر دسته “ریال” متیو کاوچیچ به باشگاه “چلسی” گذشت.
در این باره “ریال” در سامانه‌اش رسماً اطلاع داده است. فوتبال‌باز 25 ساله خاروتی با “اشراف‌زادها” طی مدت پنج سال قرارداد همکاری امضا کرده است.
در منبع مبلغ گذشتن متیو کاوچیچ به دسته جدید اطلاع داده نشده. باید یادآور شد که کاوچیچ موسم گذشته‌را به حیث اجاره محض در هیئت “اشراف‌زادها” سپری نموده بود.
قابل ذکر است که متیو در هیئت “چلسی” 32 ‌بازی انجام داده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий