سازمان ملل متحد: جمعیت تاجیکستان تا سال 2050 بیش از 5 میلیون نفر افزایش می‌یابد

سازمان ملل متحد: جمعیت تاجیکستان تا سال 2050 بیش از 5 میلیون نفر افزایش می‌یابد
ریاست مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد نوشت: جمعیت تاجیکستان تا سال 2050 بیش از 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
به گزارش خاور، این نهاد سازمان ملل با انتشار گزارشی با نام “چشم انداز جهانی 2019: روند کلیدی” افزود: تعداد جمعیت کشورهای جهان تا 30 سال آینده تقریبا 2 میلیارد نفر افزایش یافته، از 7.7 میلیارد سال 2019 به 9.7 میلیارد نفر برابر خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده است که جمعیت تاجیکستان تا سال 2050 به بیش از 5 میلیون نفر افزایش یافته، 14.5 میلیون نفر را تشکیل خواهد داد.
به گزارش ریاست مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد جمعیت تاجیکستان تا سال 2095 به بیش از 18.7 میلیون نفر خواهد رسید که این نشانداد نسبت به سال 2019 یک برابر بیشتر می‌باشد.
این در حالی است که جمعیت تاجیکستان تا 19 ژوئن سال 2019 بیش از 9.29 میلیون نفر بوده، 0.12 درصد جمعیت کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий