همایش جشنی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار می‌شود

همایش جشنی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار می‌شود
شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان همایش جشنی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد شد.
به گزارش خاور، سال 2021 از تاسیس سازمان همکاری شانگهای 20 سال می شود و همایش جشنیی این سازمان در سال 2021 در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد.
این در حالی است که روزهای 13-14 ژوئن سال 2019 در شهر بشکیک تحت ریاست جمهوری قرقیزستان نشست نوبتی شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در پایان آن ریاست دورهه ای سازمان بر عهده فدراسیون روسیه گذاشته شد. بر اساس مقررات برگزاری نشست های سازمان همکاری شانگهای، سال 2021 ریاست این سازمان بر عهده تاجیکستان گذاشته می شود.
لازم به یادآوری است که سازمان همکاری شانگهای سال 2001 تاسیس یافته است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий