در تاجیکستان ارزش خون اهدا کننده خون بالا رفته است

در تاجیکستان ارزش خون اهدا کننده خون بالا رفته است
نرخ خون در تاجیکستان حدود 20 در صد بالا رفته و قیمت هر 100 ملی‌لیتر خون وابسته به گروه‌های آن به گفته کارافتاده‌ها تا 105-120 سامانی ارزش دارد.
سبب تا 15 در صد افزودن نرخ خون در مؤسسه‌های طبی‌را مقامات در افزایش مواد خراجات برای کارکرد و بی‌خطری خون ارزیابی کردند.
افزایش نرخ خون در کشور، افراد گرفتار به بیماری‌های خون و مهتاج به آن‌را نگران کرده است.
زیرا در تاجیکستان صدها خانواده‌هایی هست که برای طبابت نزدیکان خود پیوسته به حجم زیاد خون ضرورت پیدا می‌کنند. به جز یک گروه بیماران که در دریافت خون رایگان امتیاز دارند، اکثر دیگر بویژه آنهایی که گرفتار سرطان خون و یا بیماری‌های مختلف خون هستند، مجبور‌اند، پیوسته خون بخرند.
 بالاروی ارزش خون در حالیست که به گفته مسئولان شماره دانارها هم زیاد شده است. در یک سال اخیر به حساب مرکز کل جمهوری 50 هزار نفر خون اهداء کرده‌‌اند و آن برای بیش از 90 هزار بیمار نیازمند استفاده شده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий