طرح نو الفبای ازبکی معرفی و پیشنهاد شد

طرح نو الفبای ازبکی معرفی و پیشنهاد شد
یک گروه کاری تحت راهبری دانشگاه دولتی زبان ازبکی تاشکند طرح نهایی الفبای ازبکی‌را معرفی کرد. این گروه به تکمیل و ساده‌سازی الفبای ازبکی لاتینی‌اساس مشغول است.
در الفبای نو زبان‌شناسان پیشنهاد دارند که 30 حرف باقی بماند. به این ترتیب، الفبای ازبکی لاتینی‌اساس به شکل نهایی خود که سال 1993 قبول شده بود، بازمی‌گردد.
در طرح نو پیشنهاد شده حرف «س» که حرف سرلیک «تس»را افاده می‌کند، به الفبا برگردانیده شود. مؤلفان طرح همچنین پیشنهاد دارند که از استفاده «sh» و «сh» خودداری و برای افادة حروف «ش» و «چ» رمزهای «ş» و «ç» استفاده شود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий