دو پیروز‌ی گروه منتخب نوجوانان تاجیکستان

دو پیروز‌ی گروه منتخب نوجوانان تاجیکستان
 در مسابقات بین‌المللی فوتبال جام “راه ابریشم-هوئا شن” در کشور چین گروه منتخب نوجوانان تا سن 15 ساله تاجیک پی هم دو پیروز‌ی به دست آوردند.
 فوتبال‌بازان نوجوان تاجیک در دور اول همسالان قرقیز خودرا با حساب 8 بر 0 مغلوب کرده و در دوره دوم بر گروه مایانما با حساب 5 بر 0 پیروز شدند.
 هیئت گروه منتخب نوجوانان تاجیکستان‌را محصلین آکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال کشور تشکیل می‌دهند.
 قردا، 10 آوریل گروه منتخب نوجوانان تاجیکستان با گروه میزبان مسابقه – چین مسابقه خواهند کرد.
 در صورت پیروز‌ی و یا مساوی گروه منتخب نوجوانان تا سن 15 ساله تاجیکستان برندة جام “راه ابریشم-هوئا شن” خواهند شد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий