جپاروف در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان با 79.15 درصد برنده شد

جپاروف در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان با 79.15 درصد برنده شد
نتیجه بیش از 90 درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان اعلام شد. 

به گزارش اسپوتنیک، وب سایت کمیسیون مرکزی انتخابات رایاست جمهوری قرقیزستان، در شمارش 90.06 درصد آرای مراکز رای گیری قرقیزستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سادیر جپاروف سرپرست ریاست جمهوری قرقیزستان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با 79.15٪ پیروز شده، نزدیک ترین دنبال کننده وی آداخان مادوماروف 6.56٪ آرا را به دست آورده. 

نورژان شیدالبکووا، رئیس انتخابات قرقیزستان درباره برگزاری همه پرسی در مورد شکل دولت در جمهوری تأکید کرد که "همه پرسی مقدماتی را می توان معتبر دانست".

Комментарии (0)

Оставить комментарий