بررسی مسئله توسعه روابط دفترهای مطبوعات وزارت و اداره ها در آژانس اطلاعاتی تاجیکستان “خاور”

بررسی مسئله توسعه روابط دفترهای مطبوعات وزارت و اداره ها در آژانس اطلاعاتی تاجیکستان “خاور”
دوشنبه، 31.03.2020 /”خاور”/. اطلاعات در قرن 21 به مسائل شماره یک تبدیل شده، در توسعه و پیشرفت عرصه‌های گوناگون، تامین امنیت و ثبات و آرامی جامعه بین‌المللی نقش کلیدی دارد.
این مسئله در همایشی که امروز در شهر دوشنبه در موضوع “همکاری مرکزهای مطبوعاتی با رسانه ها: امکانیت، واقعیت و دورنما” برگزار شد، تاکید گردید.

همایش مذکور با ابتکار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” در همکاری با آکادمی رسانه ها و اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان سازمان داده شد. هدف این همایش تقویت روابط مرکزهای مطبوعاتی وزارت و اداره‌های کشور با رسانه‌ها جهت دسترسی به اطلاعات و بهبود فعالیت این مرکزها می‌باشد.

از این لحاظ تاکید شد که باید همکاری مرکزهای مطبوعاتی وزارت و اداره‌های دولتی با رسانه ها، بخصوص با آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” در مسئله دسترسی به اطلاع معتمد و سریع تقویت داده شده، رهبران و مسئولان مرکزهای مطبوعاتی در حفظ منافع ملی، دستاوردهای استقلالیت دولتی،  بالا بردن نفوذ کشور در عرصه بین‌المللی، دسترسی جامعه با اطلاع درست و فوری، تامین امنیت اطلاعاتی در شرایط امروز جامعه بین‌المللی مسئولیت بلند نشان دهند.

در همایش همزمان در مورد رفع کمبودی که در فعالیت مرکزهای مطبوعاتی وزارت و اداره‌ها موجود هستند، تحکیم همکاری مرکزهای مطبوعات با رسانها، نتایج نشست های مطبوعاتی در وزارت و اداره‌ها تبادل نظر صورت گرفته، پیشنهادهای سودمند منظور شدند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий