افزایش تعداد مهاجران کاری در سال جاری

افزایش تعداد مهاجران کاری در سال جاری
در 9 ماه سال جاری 411 هزار نفر شهروند تاجیکستان برای دریافت کار به خارج کشور رفته‌اند که این رقم نسبت به نشانداد همین دوره سال گذشته 26 درصد بیشتر بوده است.
 بخش اصلی مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه فعالیت می‌کنند. کارشناسان دلیل این امررا به بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور و اصلاح قوانین روسیه در مورد حمایت حقوق مهاجران مربوط خوانده‌اند.
 همزمان، بنا به گزارش“مانیتورینگ و آگاه‌سازی قبلی در تاجیکستان ” وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در 9 ماه سال 2019 بیش از 280 هزار نفر از مهاجرت کاری به وطن برگشته‌اند که در مقایسه به دوره مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий