معلولین در دوشنبه هنر قنادی‌ می‌آموزند

معلولین در دوشنبه هنر قنادی‌ می‌آموزند
در شهر دوشنبه سازمان اجتماعی «اتحادیه تحصیلات بزرگ‌سالان تاجیکستان» در همکاری با مؤسسه دولتی «مرکز تعلیم بزرگ‌سالان تاجیکستان دوره‌های کوتاه‌مدت کسبی قنادی‌را برای بزرگ‌سالان افتتاح کرد.
 دوره آموزشی بر اساس اصولDACUM، یعنی اصول تحلیل اختصاص و تهیه نقشه تعلیمی، از جانب گروه کاری از حساب نمایندگان مرکز تعلیمی- متودی و مانیتورینگ صفت تعلیم وزارت محنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، پژوهشگاه آزمایش طبی و اجتماعی و توانبخشی معلولین برگزار می‌شود.
 دوره‌های آموزشی برای گروه‌های آمیخته با شرکت معلولین گذرانده می‌شود. بعدتر، 3 دوره دیگر آموزشی تحصیلات ابتدایی کسبی فراگیر از روی اختصاص‌های“زنبورپرور”، “گل‌پرور” و “تعمیر اسباب‌های روزگار” در شعبات آموزشی در ناحیه رشت، شهرهای دوشنبه و پنجکینت تشکیل کرده می‌شوند.
 این فعالیت در دایره لایحه «پیشبرد تغییرات اجتماعی و تحصیلات فراگیر در تاجیکستان» با مبلغ‌گذاری اتحاد اروپا و وزارت فدرالی آلمان عاید به همکاری اقتصادی و رشد انجام می‌شود.
 لایحه از طرف نمایندگی DVV International  در تاجیکستان در همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی «اتحادیه تحصیلات بزرگ‌سالان تاجیکستان» و سازمان زنان معلولین «اشتراک» عملی می‌گردد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий