داور ‌بازی قوتبال میان تاجیکستان-ژاپن مشخص شد

داور ‌بازی قوتبال میان تاجیکستان-ژاپن مشخص شد
‌بازی انتخابی تاجیکستان با دسته منتخب ژاپن‌را متخصص فوتبال از عراق داوری خواهد کرد.
به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این ‌بازی روز سه‌شنبه‌ 15 اکتبر در دایره بازی‌های انتخابی بازی‌های قهرمانی جهان-2022 عاید به فوتبال در گروه  “F” برگزار خواهد شد.
 این منبع گفته است که بازی‌را گروه داوران از عراق به رهبری داور 29-ساله فیفا، محمد زید تخمیر داوری می‌کنند.
بازرس داوران اینتانی جان دی کاسته از هندوستان و کمیسر ‌بازی محمد سعید حسن الخطوی از امارت متحده عرب تعیین شده‌اند.
 ‌بازی میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و ژاپن روز 15 اکتبر ساعت 17.15 به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود. بلیط ورود 20 سامانی مقرر شده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий