مهاجران اتحاد دول مستقل از روسیه 5 میلیارد دلاررا با خود بردند

مهاجران اتحاد دول مستقل از روسیه 5 میلیارد دلاررا با خود بردند
اشخاص حقیقی در نیمه اول سال روان از روسیه به کشورهای اتحاد دول مستقل 5 میلیارد و 720 میلیون دلار انتقال داده‌اند.
 به آگهی بانک مرکزی روسیه، در سه‌ماه اول سال روان از روسیه به کشورهای اتحاد دول مستقل 2،7 میلیارد دلار انتقال داده شده، در سه‌ماهه دوم این مبلغ تا به 3،2 میلیارد دلار افزایش یافته است.
به حساب بانک مرکزی روسیه، در میان کشورهای اتحاد دول مستقل از همه بیشتر به ازبکستان پول فرستاده شده است. در نیم‌سال از روسیه به ازبکستان بیش از 2 میلیارد دلار – حدود 800 میلیون در سه‌ماهه اول و 1،2 میلیارد در سه‌ماهه دوم انتقال داده‌اند. مبلغ متوسط انتقال 350-370دلاررا تشکیل می‌دهد. به حساب کمیته آمار ازبکستان، مجموی تولیدات داخلی این کشور در نیم‌ساله اول سال روان 23،6 میلیارد دلار بوده است.
 تاجیکستان از نگاه میزان انتقال مبلغ از روسیه در مقام دوم قرار دارد. در نیم‌سال از روسیه به کشور بیش از 1،1 میلیارد دلار انتقال داده شده است. مبلغ متوسط انتقال 140-150 دلار است.
در مقام سوم کشور قرقیزستان قرار دارد. در نیم‌ساله اول سال روان از روسیه به این کشور بیش از 930 میلیون دلار فرستاده شده، مبلغ میانه‌ انتقال 180-190دلاررا تشکیل می‌دهد.
 بانک مرکزی روسیه میزان مبالغ‌را حساب کرده که از طریق نظام‌های انتقالیBLIZKO, CONTACT, Western Union,  «تاج طلایی»، «یونستریم» و پست روسیه انتقال یافته‌اند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий