دلشاد نظراف بطور موقت از شرکت در مسابقات محروم شد

دلشاد نظراف بطور موقت از شرکت در مسابقات محروم شد
دلشاد نظراف – گرز‌انداز مشهور تاجیک و قهرمان المپیک سال 2016 در ریادی‌ژنی‌را به استفاده دوپینگ متهم شده و از شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در قطر محروم گردیده است.
 The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، 24 سپتامبر نام دلشاد نظراف‌را به فهرست ورزشگرانی شامل کرد که در استفاده دوپینگ متهمند.
به نوشته این سازمان، بررسی دوباره دوپینگ در مسابقه قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی «در نمونه دلشاد نظراف مواد ممنوع متابولیت تورینبال دهانی (metaboliteof oralturinabol) را آشکار کرد.»
 دلشاد نظراف می‌گوید، تمام تلاش خودرا به خرج خواهد داد، تا همه گمانها نسبت به او رفع شود و برای این کار یک وکیل مشهور اروپایی‌را هم جلب کرده است.
 ماجرای دوپینگ یا مصرف مواد دارویی برای ورزشگران ممنوع اخیراً در رسانه‌های خبری جهان به موضوع داغ تبدیل شده است. بسیاری از ورزشگران معروف جهان برای مصرف موادی که آنهارا آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ (WADA) به فهرست داروهای ممنوع شامل کرده است، مجازات شده‌اند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий