زنی دو طفل نوزادرا از طبقه دوم به زمین پرت کرد

زنی دو طفل نوزادرا از طبقه دوم به زمین پرت کرد
شب 8 به 9 سپتامبر در پس ساختمان بنای تولدخانه ناحیه نمنگان کشور ازبکستان دو طفل زنده‌را دریافت کردند که 2 سپتامبر به دنیا آمده بودند.
نوزادان زود به بخش احیا انتقال داده شدند، ولی طبیبان نتوانستند جان آنهارا نجات دهند.
 به اطلاع دادستانی کل ازبکستان، بیمار د. خ. که 2 سپتامبر کودک تولد کرده بود، پس از مطلع شدن از نقص پای دخترچه‌اش شب 8 به 9 سپتامبر، حدود ساعات 3:00 اورا با یک طفل نوزاد دیگر از پنجره طبقه دوم به زمین پرت کرده است.
 در نتیجه هر دو نوزاد جراحت سنگین جسمانی برداشته، در شعبه احیا جان باختند.
به گفته مسئولین دادستانی ازبکستان، زن طفل بیگانه‌را به خاطر پنهان کردن جنایت خود به زمین پرت کرده است. حالا علیه متهم طبق بند «قتل عمد» پرونده باز شده، به او از 15 تا 25 سال زندان تهدید می‌کند.
علیه افراد مسئول تولدخانه نیز برای «عدم انجام درست وظایف خود» پرونده جنایی باز شده، در صورت اثبات اتهام‌شان تا 8 سال زندان خواهند شد

Комментарии (0)

Оставить комментарий