ورزشکار ازبک در قرقیزستان به «برانگیختن بدبینی قومی» متهم شد

ورزشکار ازبک در قرقیزستان به «برانگیختن بدبینی قومی» متهم شد
 وزارت کشور قرقیزستان علیه ورزشکار نورسلطان روزی‌بایف با اتهام «برانگیختن بدبینی نژادی، قومی، ملی، دینی و یا منطقه‌ایی» پرونده باز کرد.
این وزارت روز 21 آگوست اطلاع داد که روزی‌بایف در مسابقه ورزشی شهر قره‌سو و قرقیزستان روز 18 آگوست شرکت و از رقیب قرقیزستانی‌اش شکست خورد. بعدتر این ورزشکار در صحیفه انستگرام نوار تحقیرآمیزی‌ نشر کرد.
 مقامات قرقیزستان گفتند که روزی‌بایف عین حال در ازبکستان است و تفتیشات بر اساس کنواسیون مینسک پیش برده می‌شود.
 روزی‌بایف نوار سابق‌را پاک و یک نوار جدید نشر کرد. وی می‌گوید: «نخست، داور مسابقه پرچم مارا به زمین ‌افکند، به دشنام و هول دادن شروع کرد. وی چه حق دارد که پرچم مارا پرت کند؟! مارا دشنام بدهد؟! یک گروه آدمان تلاش کردند که مرا بزنند… چرا آنها علیه مهمانان چنین رفتار کردند؟».

Комментарии (0)

Оставить комментарий