مراسم تقدیر ساختمانچیان نیروگاه برق آبی “راغون” با جوایز دولتی

مراسم تقدیر ساختمانچیان نیروگاه برق آبی “راغون” با جوایز دولتی
روز 14 نوامبر در کاخ ملت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای 
ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت مورد بهره برداری قرار دادن نخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” بیش از 100 متخصص کسب و کار گوناگون عرصه ننگ و ناموس را با جوایز دولتی تقدی کردند.
قبل از آغاز مراسم تسلیم جوایز محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تمامی حضار را به مناسبت رویداد مهم تاریخی، مورد بهره برداری قرار دادن نخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” و سرفراز گردیدن آنها با جوایز دولتی صمیمانه تبریک گفتند.
سرور دولت تأکید داشتند، که نیروگاه برق آبی “راغون” پروژه مهم و استراتژی کشور می‌باشد، از این رو رهبریت عالی کشور هنوز از نخستین روزهای به دست آوردن استقلالیت دولتی به ساختمان پروژه هیدروانرژی توجه ویژه ظاهر نموده، برای احداث نیروگاه های خرد و بزرگ در قلمرو کشورمان تمامی ذخایر و امکانات را استفاده کرد.
تأکید گردید، که احداث کامل این کاخ نور راه اساسی به استقلالیت کامل انرژی نائل شدن تاجیکستان بوده، مهمترین عامل تکانبخش اقتصاد ملی، افزایش ظرفیت های صادراتی کشور و تأمین سطح شایسته زندگی ساکنان کشور می‌گردد.
با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان “در باره سرفرازگردانی ساختمانچیان نیروگاه برق آبی “راغون” برای دستاوردهای بلند استحصالی، فعالیت ثمره‌بخش و سهم ارزنده در احداث نیروگاه برق آبی “راغون” کارمندان با مدال “شرف درجه 2″، مدال “خدمت شایسته” و “افتخارنامه جمهوری تاجیکستان” تقدیر شدند.
همین طور 2 نفر با مدال “شرف درجه 2″، 53 نفر با مدال “خدمت شایسته” و 48 نفر با “افتخارنامه جمهوری تاجیکستان” تقدیر شدند.
سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن تسلیم جوایز دولتی خدمت ارزنده هر نفر کارمند جمعیت سهامی گشاده نیروگاه برق آبی “راغون” را، که در جریان امور ساخت و ساز فعالانه اشتراک کرده‌اند، مخصوص ذکر نمودند.
در این مراسم بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تمامی اشخاصی را، که برای فعالیت پرثمر در راه بنیاد نیروگاه برق آبی “راغون” از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور با جوایز عالی دولتی تقدیر شدند، به افتخار رویداد مهم تبریک گفته، به آنها سلامتی و سربلندی و برار کار آرزو کردند.
پیشوای ملت بار دیگر به همه کارمندلن برای خدمت شایسته و وطن‌دوستانه و سازنده در نزد خلق و وطن منتداری بیان نموده، با اطمینان ابراز داشتند، که آنها در آینده نیز برای آبادی کشورمان، پایداری صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت اقتصاد ملی و عملی گردیدن اهداف نیک دولت و حکومت با عزم و تلاش بیشتر زحمت می‌کشند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий