روز قیامت: روز یا شب؟

روز قیامت: روز یا شب؟

ستایش خدا، که با فضیلت او ابرها را میفرستد، باغها و باغهای انگور را میفروشد و زمین را بهترین لباس میپوشد. او تست می کند ...

Назад 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Дальше