آکادمسین فرهاد رحیمی در نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل شرکت کرد

آکادمسین فرهاد رحیمی در نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل شرکت کرد
دوشنبه، 10. 12. 19. /”خاور”/. در تاریخ 9 دسامبر در شهر بریست جمهوری بلاروس نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل برگزار گردید.
جمهوری تاجیکستان را در این نشست آکادمسین فرهاد رحیمی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان نمایندگی کرد.
آکادمسین فرهاد رحیمی با اعلام این مطلب ضمن صحبت اختصاصی به خبرنگار خاور گفت: در نشست اعضای شورای همکاری بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، فدراسیون روسیه، ازبکستان، نمایندگان از کمیته اجرائیه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل و صندوق روابط بشردوسستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل، اینچنین نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم جمهوری بلاروس شرکت کردند.
پیشنهاد شد که سال 2022 در کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل سال صنایع دستی و میراث فرهنگی و سال 2023 سال زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین‌المللی اعلام شود.
در چارچوب برگزاری نشست همایش فرهنگی و تقدیر جوایز شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل به جوانان لیاقتمند و ایجادکار در سال 2019-“اتحاد دیبیوتها” برگزار گردید. سال جاری از جمهوری تاجیکستان مهر‌نگار رستم به کسب جایزه مذکور دست یافت.

Комментарии (0)

Оставить комментарий