خوش‌قدم خسرواف مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد

خوش‌قدم خسرواف مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد
خوش‌قدم خسرواف، ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در کشتی سامبو، که این روزها در کاخ ورزش «sala polivalenta» شهر بخارست، پایتخت رومانی جریان دارد، مدال طلای این مسابقه را به خود اختصاص داد.
در مسابقه نهای خوش‌قدم خسرواف، که در وزن تا 62 کیلوگرام کشتی می‌گرفت، از روی امتیاز بر رسلن باگدسرین، ورزشکار روس پیروز شد.
همین طریق، مدال طلای خوش‌قدم خسرواف چهارمین مدل ورزشکاران تاجیک در این مسابقه گردید. چندی قبل اکمل‌الدین کریم اف، بهروز خواجه‌زاده و ساربان لطیف اف به تیم تاجیکستان مدال های برنز آوردند.
خوش‌قدم خسرواف در تاریخ تاجیکستان سومین قهرمان جهان در کشتی سامبو گردید. بار نخست سعیدمومین رحیم‌اف، ورزشکار تاجیک مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان سامبورا ماه سپتامبر سال 1975 در شهر مینسک جمهوری بلاروس کسب کرد. دستآورد او را ماه نوامبر سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در ورزش سامبو در شهر سوچی فدراسیون روسیه بهروز خواجه‌زاده، ورزشکار 23 ساله تاجیک تکرار کرد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий