راه واروخ- اسفره باز شد

راه واروخ- اسفره باز شد

راه ماشین‌گردی که از حدود قرقیزستان گذشته و شهر اسفره‌را با دیهه واروخ این ناحیه می‌پیوندد، صبح امروز باز شد.  در این ...