در سنت پترزبورگ نقش پارلمان ها در مبارزه با تهدیدات امنیتی بررسی می‌شود

در سنت پترزبورگ نقش پارلمان ها در مبارزه با تهدیدات امنیتی بررسی می‌شود
روز 28 ژوئن در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه “نقش دیپلماسی پارلمانی را در حل مسائل بین‌المللی” بررسی می‌شود.
به گزارش خاور، در این نشست همچنین مسائل تهیه تدابیر و راه های مبارزه جامعه پارلمانی به تهدیدات امنیت بین‌المللی، اینچنین فراهم آوردن شرایط برای تامین همگرای متصل پارلمانی در عرصه سیاست خارجی بررسی می‌شود.
در نشست مذکور نمایندگان پارلمان های کشورهای بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، قرقیزستان، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کارشناسان شرکت می‌کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий