صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه
امروز بنیات گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه صحبت تلفنی کردند.
ر جریان صحبت سران هر دو کشور دیدگاه های خود را در مورد پنجمین همایش مشورتی تعامل و اعتمادسازی در آسیا که روز 15 ژوئن در شهر دوشنبه برگزار شد، تبادل افکار کردند.
ولادیمیر پوتین به جانب تاجیکستان برای استقبال صمیمی و مهمان نوازی هیئت روسی در پایتخت تاجیکستان قدردانی کرد و بر سطح بالای سازماندهی این همایش تاکید کرد.
جانبها همچنین برخی از جنبه های مهم همکاری استراتژیک میان تاجیکستان و روسیه و مسائل برنامه کاری بین المللی و منطقه ای را بررسی کردند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий