سفر دولتی شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین در تاجیکستان

سفر دولتی شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین در تاجیکستان
نیمه دوم روز 14 ژوئن در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین را که با سفر دولتی و جهت شرکت در پنجمین همایش تعامل و اعتمادسازی در آسیا به تاجیکستان تشریف آورد، گرم و صمیمی استقبال گرفتند.
در جریان ملاقات اظهار اعتماد شد که نتایج کار کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا برای تحکیم و توسعه مناسبات کشورهای منطقه و حل مسائل مهم جامعه جهانی مساعدت خواهد کرد.
روز 15 ژوئن در کاخ ملت مراسم باشکوه استقبال رسمی رئیس جمهور جمهوری خلق چین که با سفر دولتی و جهت شرکت در پنجمین همایش تعامل و اعتمادسازی در آسیا به تاجیکستان تشریف آورده است، برگزار گردید.
مراسم استقبال با گزارش فرمانده گارد فخری، صدا دادن سرودهای ملی دو کشور و شلیک 21 توپ از توپخانه‌ها که تنها خاص سفرهای دولتی است، مرور سران کشورها از نزد سربازان، به جا آوردن احترام به پرچم دولتی تاجیکستان، عرض سلام مهمان بلندپایه به نظامیان و شناسای با هیئت های رسمی دو کشور برگزار گردید.
مسائل وابسته به مناسبات دوستی و همکاری گوناگونجنبه دو کشور در ملاقات وسیع هیئت های دو کشور بررسی گردید.
در جریان ملاقات جنبه های روابط دوجانبه کشورها، اینچنین مسائل مهم منطقه ای و بین‌المللی بررسی شد.
محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که تعمیق آینده شریکی استراتژیک همه‌جانبه با چین یکی از بخش های اولویت سیاست خارجی ما می‌باشد.
شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین برای استقبال صمیمی هیئت رسمی چین به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس کرده، به تشکیل سطح بلند همایش دوشنبه و نتایج ریاست تاجیکستان در این سازمان بهای بلند داد.
جانبها برای ادامه‌ روابط پرثمر شریکی استراتژیک، مسائل همکاری در بخش های تجارت و اقتصاد، مبلغ‌گذاری طرح‌های تاجیکستان، بنیاد پارکها و تاسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی، توسعه عرصه‌های هدروانرژی با استفاده ثمره‌بخش از ذخایر بزرگ هدروانرژی تاجیکستان، کشاورزی، راه و ترابری، گردشگری، علم، معارف، فرهنگ و بشردوستانه، نوآوری و تکنولوژی را بررسی کردند.
حین بررسی مسائل تامین امنیت منطقه ای به توسعه روابط در عرصه‌های نظامی و تکنیکی، تحکیم امنیت مرز و زیرساختار آنها، آماده‌سازی متخصصین نظامی توجه مخصوص ظاهر گردید.
پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح بلند در کاخ ملت با حضور محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین مراسم رونمای طرح بناهای بنیادشونده پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید.
پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح بلند در کاخ ملت در حضور امامعلی رحمان و شی جین پینگ 13 سند همکاری، از جمله بیانیه مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلق چین در باره تعمیق بیشتر مناسبات همه‌جانبه شریکی استراتژیک امضا شد.
در همین جا بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان برای خدمات برجسته در تحکیم مناسبات بین کشورها، توسعه روابط دوستانه و حسن همجواری بین ملل تاجیک و چین، توسعه همکاری متقابلا سودمند اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلق چین به شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین هدیه دولتی تاجیکستان-“مدال زرینتاج درجه 1” را در فضای مطنطن اهدا کردند.
در تالار مجلس کاخ ملت سران کشورها محترم امامعلی رحمان و شی جین پینگ برای نمایندگان رسانه های داخل و خارج نشست مطبوعاتی برگزار کرده، از ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان و چین نتیجه‌گیری کردند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий