پیشوای ملت امامعلی رحمان با نوروز اسماعیل اوغلو ممیداف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

پیشوای ملت امامعلی رحمان با نوروز اسماعیل اوغلو ممیداف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند
شام روز 14 ژوئن در کاخ ملت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه‌ پنجمین همایش تعامل اعتمادسازی در آسیا با نوروز اسماعیل اوغلو ممیداف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان  دیدار و گفتگو کردند.
محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری کشورمان از سطح و کیفیت روابط بین دولتی در اساس دوجانبه و چندجانبه تاجیکستان و آذربایجان اظهار رضایت کردند.
جانبها در جریان ملاقات مهمترین موضوعات مربوط به همکاری بین دولتی تاجیکستان و آذربایجان را در عرصه‌های اقتصاد و تجارت، صنایع، راه و ترابری و زیر‌ساختار نقلیاتی، هدروانرژی، کشاورزی، مخابرات، علم و معارف، فرهنگ و گردشگری بررسی کردند.
در ملاقات همچنین دیگر مسائل مورد توجه بررسی گردیدند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий