صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان

صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان
بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان صحبت تلفنی انجام دادند.
رئیس جمهوری تاجیکستان قاسم جومارت توقایف را به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان صدقا تبریک و مبارکباد گفته، به او کامگاری و فعالیت ثمره بخش را در این سمت مهم دولتی آرزو نمودند.
در جریان صحبت جانبها در مورد وضع امروز و دورنمای روابط شریکی استراتژیک تاجیکستان و قزاقستان که در تمامی جنبه‌های همکاری مسیر رشد موفقانه را کسب کرده‌اند، تبادل افکار کردند.
همچنین، آمادگی جانبها برای ادامه‌ مکالمه اعتمادبخش و شفاف بین دولتی در مورد تمامی موضوعات همکاری های دوجانبه و چندجانبه تاجیکستان و قزاقستان تاکید گردید.
مسائل مربوط به همایش قریب الوقوع مشورت همکاری و تدابیر اعتماد در آسیا در دوشنبه از موضوع دیگر صحبت سران دو کشور بود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий