نخستین مسابقه شاهمات برای دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز شد

نخستین مسابقه شاهمات برای دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز شد

خبری موجود نیست
روز 8 ژوئن در “باغ ارم” شهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره شاهمات نخستین مسابقه شاهمات برای دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز گردید.
در این جشنواره اهتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته جوانان و ورزش، نائب رئیس کمیته ملی آلمپیک تاجیکستان، ادهم مأمورزاده، نماینده دستگاه اجرائیه رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئولین شرکت کردند.
در آغاز جشنواره اهتم عبدالله‌زاده تاکید کرد که در چارچوب دستور بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته ملی آلمپیک تاجیکستان در کشورمان برای نخستین بار جام پیشوای ملت در رشته ورزش شاهمات در چهار مرحله میان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود. مبلغ این مسابقه 100 هزار سامانی را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که دور اول مسابقه برای دریافت جام رئیس جمهوری از 10 ژوئن الی 8 ژوئیه در شهرستان ها، وزارت و اداره‌ها، سازمان و مؤسسه‌ها، دانشگاه ها، دور دوم از 8 ژوئیه الی 25 آگوست در شهر و نواحی با شرکت غالبان دور یکم، دور سوم از 5 الی 25 سپتامبر در استان ها و شهر دوشنبه با شرکت غالبان دور دوم برگزار می‌شود.


Комментарии (0)

Оставить комментарий