پریزدنت تاجیکستان به روسیه می‌رود

پریزدنت تاجیکستان به روسیه می‌رود
امروز، 16 آوریل امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان با یک دیدار رسمی وارد مسکو خواهد شد.
بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کاخ کرملین، در نظر است روزهای 16 و 17 آوریل ملاقات ولاديمر پوتین رئیس جمهور روسیه با امامعلی رحمان برگزار شود. 
 “انتظار می‌رود، در جریان این دیدار مسائل رشد همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های سیاست، اقتصاد، کشاورزی، تجارت، فرهنگ و ساحه‌های دیگر بررسی و سندهای همکاری امضا شوند”- آمده است در خبر مرکز مطبوعاتی.
گفته می‌شود در ملاقات رهبران روسیه و تاجیکستان مسئله‌های امنیتی، بویژه وضعیت در منطقه‌های هم‌مرز تاجیکستان و افغانستان که تحت نظارت جنبش طالبان درآمده است، مطرح خواهند شد.
این منبع افزود، در پایان دیدار امامعلی رحمان از روسیه میان این دو کشور 15 یادداشت تفاهم و اسناد همکاری امضا خواهند شد.
همچنین، در حاشیه‌ دیدار رسمی پریزدنت تاجیکستان از روسیه روزهای 16 و 17 آوریل در شهر مسکو کنفرانس مشترَک در مسائل تجارت و اقتصاد برگزار می‌شود. در این تدبیر نمایندگان نهادهای دولتی منطقه‌های روسیه، تاجران و صاحبکاران دو کشور شرکت خواهند کرد.
کنفرانس ششم همکاری‌های بین منطقوی روسیه و تاجیکستان در ماه می سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود.


Комментарии (0)

Оставить комментарий