کشف ماده کشنده ویروس HIV در گیاهای دریایی سرخ رنگ

کشف ماده کشنده ویروس HIV در گیاهای دریایی سرخ رنگ
دانشمندان روسی ماده کشنده ویروس HIVرا در گیاهای دریایی سرخ رنگ اقیانوس آرام یافته اند که بخشی از ویروس HIV را از بین می برد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله International Journal of Molecular Sciences، محققان روسی در نحقیقی دریافتند که این گیاهای دریایی حاوی قندهای کاراگینان است که می تواند به ذرات ویروس اچ آی وی متصل شده و از ورود آن به سلول های ایمنی بدن جلوگیری کند.
ایرینا ارماک، محقق مؤسسه شیمی بیوارگانیک اقیانوس آرام، شعبه خاور دور آکادمی علوم روسیه (ولادیووستوک)، یکی از نویسندگان این مطالعه، خاطرنشان کرد که قندهای جدا شده هیچ گونه سمیتی ندارند. او گفت که قندها در غلظت های پایین فعالیت ضد ویروسی بالایی دارند، به ویژه در برابر HIV. این ماده در گیاهای دریایی گونه Tichocarpus crinitus یافت می شود. آنها اغلب در پایین خلیج پیتر کبیر در نزدیکی ولادی وستوک یافت می شوند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий