توجه! برنامه پروازهای چارتر برای بازگشت تدریجی شهروندان تاجیکستان از روسیه اعلام شد

توجه! برنامه پروازهای چارتر برای بازگشت تدریجی شهروندان تاجیکستان از روسیه اعلام شد
دوشنبه، 25.06.2020 /”خاور”/. با شروع از 25 ژوئن بازگشت تدریجی شهروندان تاجیکستان با پروازهای چارتر از مسکو، سن پترزبورگ، کازان، نووسیبرسک و یکاترینبورگ فدراسیون روسیه آغاز می شود.
به گزارش “خاور” با استناد به وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، پروازهای چارتر طبق برنامه زیر با هماهنگی مقامات ذیربط روسیه انجام می شود:
25 ژوئن 2020 در مسیر دوشنبه – مسکو – دوشنبه، شرکت “تاجیک ایر”؛
26 ژوئن 2020 در مسیر دوشنبه – کازان – دوشنبه، شرکت “تاجیک ایر”؛
30 ژوئن 2020 در مسیر دوشنبه – نووسیبیرسک – دوشنبه، “سامان ایر”؛
1 ژوئیه سال 2020 در مسیر دوشنبه – مسکو – دوشنبه، “سامان ایر”؛
6 ژوئیه 2020 در مسیر دوشنبه – سن پترزبورگ – دوشنبه، “سامان ایر”؛
7 ژوئیه 2020 در مسیر دوشنبه – یکاترینبورگ – دوشنبه، شرکت “تاجیک ایر”؛
13 ژوئیه 2020 در مسیر دوشنبه – مسکو – دوشنبه، شرکت “تاجیک ایر”؛
14 ژوئیه 2020 در مسیر دوشنبه – مسکو – دوشنبه، “سامان ایر”.
به اطلاع منبع، به گروه های آسیب پذیر، به ویژه بیماران، زنان و کودکان، سالمندان، دانش جویان و کسانی که در سفرهای کاری به روسیه قرار دارند، اولویت داده خواهد شد.
همچنین مطابق دستور ستاد پیشگیری از COVID-19، موضوع از سرگیری پروازهای منظم به / از روسیه، ترکیه و چین توسط مقامات ذیربط در دست بررسی است.


Комментарии (0)

Оставить комментарий