سومین دور مشورت های سیاسی بین تاجیکستان و فرانسه در پاریس برگزار گردید

سومین دور مشورت های سیاسی بین تاجیکستان و فرانسه در پاریس برگزار گردید
روز 29 ژانویه سال 2019 در شهر پاریس سومین دور مشورت های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور اروپا و خارجه جمهوری فرانسه برگزار گردید.
به گزارش خاور به نقل ا ز وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این مشورت هیات تاجیکستان در راس مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه شرکت کرد.
در جریان نشست جانب ها مسائل مربوط به روابط گوناگونجنبه میان تاجیکستان و فرانسه، از جمله در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، هیدروانرژی، صنایع، بهداشت، آموزش و پرورش، علم و فرهنگ و گردشگری را بررسی کردند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий