مالک اتوبوس سوخته حامل مهاجران به 3 سال زندان محکوم شد

مالک اتوبوس سوخته حامل مهاجران به 3 سال زندان محکوم شد
دادگاه ناحیه سریاغاش کشور قزاقستان مالک اتوبوسی‌را 3 سال از آزادی محروم کرد که سال گذشته بر اثر آتش گرفتن آن در شاهراه ولایت آقتپه این کشور 52 مهاجر ازبک جان باختند.
 خدمات مطبوعاتی دادگاه 13 آگوست اطلاع داد که طلب جانب جبردیده‌ها قانع و شهروند 46 ساله قزاقستان آردوخان میختی‌اف برای به استفاده دادن واسطه نقلیاتی خراب زندانی شد.
 خود میختی‌اف در دادگاه گفت که از این حکم راضی نیست.
 اتوبوس حامل مهاجران 18 ژانویه سال 2018 در مسیر چمکنت-ثامارا آتش گرفت. در این اتوبوس 57 مسافر حضور داشتند که 52 نفر آنها در محل حادثه جان باختند. همه فوت‌شده‌ها شهروندان ازبکستان بودند. از تعداد عمومی 2 مسافر و 3 راننده شهروندان قزاقستان بودند که در حادثه مذکور آسیب ندیدند.
 دادگاه شهر آقتپه 9 نوامبر رانندگان اتوبوس‌را به مدت 5 سالی زندانی کرد. دادگاه آنهارا همچنین موظف کرد که به خانواده هر شهروند فوت‌شده ازبکستانی 5400 دلاری جبران بپردازند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий